Статут та положенняПоложення про школу правових знань «Право і Я»
     І. Основні завдання школи.                                  
     1. Школа правових знань «Право і Я» є колектив юнаків і дівчат віком від 13 до 21 року,   зацікавлених темами, які знаходяться в центрі загального обговорення в країні з питань правової тематики.
     2. Діяльність школи сприяє розширенню кругозору учасників засідань, розвитку ініціативи і активності, а також широкій популяризації правових знань та юридичної літератури серед юнацтва.
    3. Школа створюється на базі центральної міської бібліотеки при сприянні міської влади, міського управління юстиції та кримінальної міліції у справах дітей.
     ІІ. Організація і зміст роботи школи.
     1. За характером діяльність школи є пізнавальною.
     2. За направленням діяльності школа є соціально-віковою (об’єднує юнаків і дівчат віком  від 13 до 21 року).
     3. Школа правових знань регулярно проводить диспути, вечори запитань і відповідей, дискусії, зустрічі за «круглим столом», інформаційні огляди, дні інформації, години спілкування, години відвертості; бере участь у популяризації юридичної літератури.
     ІІІ. Керівництво і фінансування школи.
     1. Органом колективного управління школи є засідання учасників. Засідання обирає раду школи, голову і замісника.
     2. Рада школи:
•здійснює практичне керівництво роботою школи, складає плани роботи;
•забезпечує виконання планів;
•проводить засідання школи. створює необхідні умови для засідань, веде облік роботи.

Статут школи правових знань «Право і Я»

     Школа  створена в 2008 році на базі центральної міської бібліотеки при сприянні міської влади, міського управління юстиції,  кримінальної міліції у справах дітей.
     Мета школи:  розглядання тем, які знаходяться в центрі загального обговорення в країні з питань правової тематики.
     Основне завдання школи: розширення кругозору учасників, формування морально-правового світогляду, розвиток ініціативи та активності, широка популяризація правових знань, юридичної літератури.
     Членами школи може бути юнацтво віком від 13 до 21 року, яке зацікавлене тематикою засідань школи, є користувачами бібліотеки і приймає активну участь у проведенні засідань.
     Школа працює по однорічній програмі.
     Засідання школи проходять у формі диспутів, дискусій, вечорів запитань і відповідей, зустрічей за «круглим столом», тематичних вечорів та ін.
     На засіданні вибирається рада школи, яка здійснює практичне керівництво роботою школи.
     Засідання школи проходять один раз в два місяці.

Паспорт школи правових знань «Право і Я»

працює при центральній міській бібліотеці
за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 17 тел. 3-07-02
Рік створення. 2008
Періодичність засідань. 1 раз в два місяці.
Направлення і зміст роботи. Розширення кругозору  учасників, формування морально-правового світогляду, розвиток ініціативи та активності, широка популяризація правових знань, юридичної літератури.
Девіз школи. Знати і виконувати закони.
Наявність необхідної документації. Є.
Положення про школу правових знань. Є.
Статут  школи правових знань. Є.
Програма школи правових знань. Є.
Наявність ради школи, ким і коли затверджена. Є (затверджена на організаційному засіданні школи).
Постійне приміщення для засідань. Є (приміщення ЦМБ).
Наявність обладнання. Є (мультимедійне обладнання).Немає коментарів:

Дописати коментар